TeL : 087 - 021 - 7000, 087 - 107 - 2000
  "จุดรวมพล - บันเทิง"      ชมภาพเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่
สะบ๊าย สะบาย กับธรรมชาติลมเย็นสายฝนโปรยปราย แสงแดดอันอบอุ่น พบปะสังสรรค์กันที่นี่ได้ทุกโอกาส ทุกความบันเทิงและงานรื่นเริงต่าง ๆ เพียงแค่ท่านแจ้งความประสงค์กับเรา ฟังเสียงนกร้องยามเช้า ฟังเสียงเพลงเบา ๆ ยามสาย ฟังเสียงจิ้งหรีด-เรไร ยามค่ำ สุดยอดกับความบันเทิงยามดึก...